Naar aanleiding van het artikel vandaag in Trouw heeft GGz Centraal op hun website een statement geformuleerd.

KRO-NCRV voegt daar het volgende aan toe:

Middels deze verklaring vinden wij het belangrijk om te laten weten dat de artikelen in Trouw niet zozeer gaan over Anita wordt Opgenomen, maar over de gevolgde procedures in de medezeggenschap tussen Raad van Bestuur en directie van GGz Centraal en de cliëntenraad. Het betreft hier een interne kwestie bij GGz Centraal waarbij zowel KRO-NCRV als Skyhigh TV niet zijn betrokken. De Raad van Bestuur en de directie van de twee instellingen hebben gesprekken gevoerd met de cliëntenraad. Aangezien het een interne aangelegenheid van GGz Centraal is, zijn KRO-NCRV noch Skyhigh TV betrokken geweest bij de gesprekken tussen Raad van Bestuur/ directie en cliëntenraden. 

KRO-NCRV hecht belang aan de zorgvuldigheid waarmee zij haar programma’s maakt, vooral als het gaat om deze precaire onderwerpen. Bij Anita wordt Opgenomen heeft het belang van de patiënt altijd voorop gestaan, en nog steeds. Zowel KRO-NCRV als Skyhigh TV hebben dit traject uiterst nauwkeurig begeleid en hebben dagelijks contact gehad met beide locaties om het proces goed te laten verlopen. Als patiënten niet in beeld wilden, gebeurde dat ook niet. Bovendien zijn de tv-beelden, in het belang van de patiënten en hun familie, niet langer dan een jaar na dato terug te zien via uitzendinggemist / on demand. Ook zijn er per aflevering viewings georganiseerd voor deelnemers aan het programma, zorgverleners en familieleden. Door deze viewings hadden zij inspraak in de inhoud en wisten zij van te voren wat er uitgezonden zou worden op televisie. 

Programma

Anita wordt opgenomen

Kijkers/luisteraars kunnen met vragen/opmerkingen terecht bij het Klant Contact Centrum:
E: info@kro-ncrv.nl
T: 035-6726880