Reporter Radio: De fusie tussen VUmc en AMC

Datum: 6 jul 2017 om 16:23

De twee universitair medisch centra van Amsterdam, VUmc en AMC hebben zich voorgenomen te fuseren. Sinds 2011 wordt de fusie voorbereid. Het wachten is op een uitspraak over de vergunningaanvraag van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) die zeer binnenkort verwacht wordt. 

Het is de eerste keer in Nederland dat twee universitair medisch centra fuseren. Ze hebben beide ongeveer 700 bedden en er werken in beide ziekenhuizen ongeveer 9000 mensen. Voorstanders van de fusie wijzen op het feit dat universitair medisch centra zich steeds meer concentreren op de meest ingewikkelde zorg. Die zorg is duur en een bundeling van mensen en middelen is de enige manier om in de toekomst kwaliteit te leveren. Ook het streven naar toponderzoek is een reden om samen te gaan, het vergroot de kans op subsidies en versterkt de concurrentie met het buitenland. 

De tegenstanders uiten hun zorgen over het verdwijnen van eenvoudige zorg waardoor patienten naar verschillende andere ziekenhuizen worden verwezen. Ze vrezen ook voor het verlies aan opleidingscapaciteit, afdelingen die opgeheven worden en het verplaatsen van spoedzorg naar een locatie waardoor er bij grote rampen of een aanslag te weinig capaciteit is. 

 

In de uitzending zijn te horen: de specialisten Hans van Goudoever (AMC/VUmc), Jaap Bonjer (VUmc), Sheila Krishnadath (AMC) en Chris Mulder (VUmc). De voorzitter van de NFU Ernst Kuipers, de voorzitter van de clientenraad van het VUmc Paul Cohen, econoom Marco Varkevisser verbonden aan de Erasmus Universiteit en hoogleraar Richard Janssen verbonden aan de Universiteit van Tilburg. Wouter Bos, voorzitter van de Raad van Bestuur van het VUmc zal een reactie geven. 

Programma

Reporter radio

Kijkers/luisteraars kunnen met vragen/opmerkingen terecht bij het Klant Contact Centrum:
E: info@kro-ncrv.nl
T: 035-6726880