Petrus in het land is zaterdag te gast in Heiloo. Dit oude bedevaartsoord in Noord-Holland heeft een rijke religieuze geschiedenis. Het thema van deze aflevering is dan ook: ‘Heilige grond’.

Vlak naast de zee, op zes kilometer landinwaarts, ligt Heiloo. Een gemeente die ruim 24 duizend inwoners telt. Door het ‘Onze Lieve Vrouwe ter Nood’ bedevaartsoord een heilige plek. Gelovigen trokken er eeuwen geleden al in groten getale naartoe omdat het water uit de zogenaamde Runxputte, een waterput op het terrein, heilig zou zijn.

De kerk

Middenin Heiloo staat de Ter Coulsterkerk. De plek waar menig gemeentelid, weliswaar online, wekelijks de kerkdienst bezoekt. De kerk is 15 jaar geleden na een fusie tussen twee protestantse gemeentes overgenomen van de katholieken. Van oorsprong is het dus een katholieke kerk. Dat is door de symboliek nog goed te zien. Zo verwijzen de zandkleurige tegels in de kerk naar de woestijntijd en de groene tegels rond de preekstoel naar de oase van het Woord, de Bijbel.

Pastor Andre Martens
Binnenkant Ter Coulsterkerk

'Heilige grond'

Pastor André Martens heet ons welkom in de Ter Coulsterkerk kerk. Hij zal ons meenemen in zijn meditatie met als thema: ‘Heilige grond’. Met gemeentelid Roelie van Diest bezoeken we de kaarsenmakerij van de dichtbijgelegen abdij van Egmond, waar zij vrijwilliger is. Met Hanneke Ruitenbeek, predikant van de gemeente, maken we een pelgrimswandeling langs een aantal bijzondere plekken in de omgeving.

Kaarsenmakerij
Predikant Hanneke