Bonn, 15 maart 2021 - De voorzitter van de Duitse Bisschoppenconferentie (DBK), bisschop Georg Bätzing van Limburg, is naar eigen zeggen “niet blij” dat het Vaticaan zich op dit moment zo massief mengt in het actuele debat over een kerkelijke zegening van homoseksuele koppels.

LEES: Rome zegt nee tegen kerkelijke zegening homorelaties

”Dit wekt de indruk dat men zo snel mogelijk een einde wil maken aan de theologische controverse die momenteel in verschillende delen van de universele Kerk, ook hier in Duitsland, speelt. Maar dat is helemaal niet mogelijk. Want de discussie wordt op vele plaatsen intensief en met goede argumenten gevoerd, en de theologische vragen over de pastorale praktijk van vandaag kunnen niet zomaar met een machtswoord uit de wereld worden geholpen", zei monseigneur Bätzing vandaag tegen het Duitse katholieke persbureau KNA.

De Vaticaanse persdienst heeft vandaag het antwoord van de Congregatie voor de Geloofsleer op de kwestie of de Kerk de volmacht heeft om verbintenissen van personen van hetzelfde geslacht te zegenen, gepubliceerd. Dat antwoord luidt: nee. 

In een persverklaring liet Bätzing eerder weten open te staan voor een verdere ontwikkeling van de kerkelijke leer over dit onderwerp. De Congregatie voor de Geloofsleer geeft echter alleen de huidige stand van de katholieke doctrine weer; die leidt zij af uit verschillende Romeinse documenten, aldus de DBK-voorzitter. Hij betwijfelt ronduit of Rome zich wel zo definitief over deze kwestie kan uitspreken. Bätzing wijst erop dat in Duitsland en andere delen van de wereldkerk al geruime tijd wordt gediscussieerd over “de vraag hoe deze leer en deze leerontwikkeling in het algemeen met levensvatbare argumenten naar voren kunnen worden gebracht”. Dit moet volgens de bisschop van het Duitse bisdom Limburg inderdaad gebeuren op basis van fundamentele waarheden van geloof en moraal, maar zeker ook met inachtneming van de huidige stand van de menswetenschappen en het levensgevoel van de mensen van deze tijd.

Voorzitter Duitse bisschoppen wil wijziging in catechismus over homoseksualiteit (20-10-2020)

De katholieke bisschop van Regensburg, Rudolf Voderholzer, is daarentegen verheugd over het vandaag medegedeelde ‘neen’ van het pauselijk leergezag. Hij dankt de Congregatie voor de Geloofsleer dan ook voor deze verheldering. Mgr. Voderholzer zegt dat dit oordeel geheel overeenkomt met de pauselijke evaluatie van de beide bisschoppensynodes over huwelijk en gezin (oktober 2014 en oktober 2015). Paus Franciscus wijst in zijn postsynodale apostolische exhortatie Amoris laetitia (19 maart 2016) een gelijkstelling van het huwelijk en homoseksuele verbintenissen streng af.

Ook bisschop Stefan Oster van Passau juicht de verklaring van de Congregatie voor de Geloofsleer toe, meldt KNA. Hij zegt te hopen dat het responsum van het pauselijk leergezag zorgt voor “een grotere eensgezindheid”. Volgens Oster leidt de kwestie van een kerkelijke zegening van homorelaries tot polarisatie. 

De Katholieke Vrouwenvereniging van Duitsland (KFD) heeft laten weten het niet eens te zijn met de Congregatie voor de Geloofsleer. “Wij wijzen het vandaag gepubliceerde standpunt van Rome duidelijk af, ook al beseffen wij dat er een spanning bestaat tussen de kerkelijke leer en de realiteit van het leven van de mensen”, aldus een KFD-verklaring. “Wij blijven pleiten voor de erkenning van paren van hetzelfde geslacht. Mensen mogen niet worden gediscrimineerd op grond van hun seksuele geaardheid en manier van leven.”