Zangbuddy’s voor mensen met dementie

Tien weken lang besteedt De ochtend aandacht aan muzikanten die hun talenten inzetten voor een groter maatschappelijk doel in de rubriek Toonzetters. Deze keer is dat het Participatiekoor, een koor waarbij mensen mét dementie zingen met mensen zónder dementie.

We zijn op bezoek in Haarlem bij stichting Mantelzangers waar het Participatiekoor is opgericht. In het koor worden mensen met dementie en alzheimer begeleidt door zogenoemde mantelzangers. 'Mensen met dementie willen graag mee blijven doen, maar vaak kan dit niet', vertelt initiatiefnemer Erik Zwiers.

Liedjes zingen in het café

Het koor komt samen in café Chantant. Dit is een liedjes café voor mensen met dementie, hun naasten en mantelzangers. Erik Zwiers: 'De reden waarom we dit initiatief zijn gestart is omdat mensen met dementie graag mee willen blijven doen aan sociale activiteiten, maar vaak worden gezien als mensen die niets of bijna niets meer kunnen. Zoiets als naar het café gaan met elkaar en samen liedjes zingen, dat is helemaal niet zo vanzelfsprekend. Terwijl dat wel dingen zijn die zij nog gewoon leuk vinden.' 

'Mensen met dementie zingen met mensen zónder dementie'

Erik Zwiers

Enthousiasme 

De mede-oprichter van het koor is Franc Jansen. Franc zingt ook in het koor en heeft alzheimer. Hij speelde jarenlang in een band totdat het niet meer ging. Maar muziek maken kan hij nog wel. Samen met Erik heeft hij een programma gemaakt aan de hand van liedjes die hij al jarenlang zingt en speelt. 'Zijn enthousiasme voor het zingen blijft ondanks de diagnose. Dat delen we graag met andere mensen die ook alzheimer hebben. Om ook te laten zien dat muziek maken - zoals Franc dat altijd zo mooi zegt - je op de been houdt', aldus Eric Zwiers.

Erik Zwiers
Participanten

Ontzorgd  

Eén van de mantelzangers vertelt: 'Het is mooi dat je als mantelzanger een mantelzorger een keer kan ontlasten. Dan zijn zij ook even van die zorgen bevrijdt en doen wij het even voor hen.'  

'Als je de hele dag binnen zit en slecht loopt, dan is het natuurlijk leuk om een keer met andere mensen iets mee te maken', vertelt een participant van het koor.

Bekijk en luister naar het Participatiekoor in de video hieronder. 

Toonzetters in De ochtend

Tien weken lang besteedt De ochtend iedere woensdag rond 8.15 uur aandacht aan muzikanten die hun talenten inzetten voor een groter maatschappelijk doel in de rubriek Toonzetters. Deze Toonzetters werken vaak achter de schermen, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, op scholen, in wijken of het bedrijfsleven. Maar hun bijdrage is onmisbaar.

Toonzetters