Waar kan ik terecht als ik hulp nodig heb?

Op deze pagina en op www.npo3.nl/fataleliefde staat een overzicht met specifieke hulpvragen en bijbehorende instanties. 

Wat is huiselijk geweld?

Huiselijk geweld is geweld dat wordt gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Dat kunnen zijn: partners, ex-partners, gezinsleden, familieleden en huisgenoten.

Welke vormen van huiselijk geweld zijn er?

Onder andere lichamelijke mishandeling, psychische mishandeling, kindermishandeling, seksueel misbruik, verwaarlozing en stalking vallen onder huiselijk geweld.

Wat doet een instelling met mijn melding?

Veilig Thuis beoordeelt bij elke melding die binnenkomt eerst de veiligheid van de leden van het gezin of huishouden. Op basis van de veiligheidsbeoordeling besluit Veilig Thuis of ze de melding door kan sturen naar een lokale hulpverlener. Is dat niet mogelijk dan gaat Veilig Thuis zelf verder met de melding.  In deze gesprekken krijgt Veilig Thuis duidelijk wat er aan de hand is en wat er tenminste moet gebeuren om het voor iedereen weer veilig te maken. Daarbij werkt Veilig Thuis nauw samen met andere instellingen en professionals die betrokken zijn bij het gezin of huishouden. Als de vermoedens niet kloppen en er geen zorgen zijn over de veiligheid, dan sluit Veilig Thuis haar bemoeienis direct af.

Wat gebeurt er als ik de politie bel met een melding over huiselijk geweld?

In de meeste gevallen informeert de politie Veilig Thuis over de melding, zodat er passende hulp in gang kan worden gezet. In bepaalde gevallen adviseert de politie om aangifte te doen Het is heel begrijpelijk dat veel slachtoffers van huiselijk geweld twijfelen over het doen van aangifte. Maar soms is het belangrijk om aangifte te doen, zodat de politie meer mogelijkheden heeft om onderzoek te doen naar strafbare feiten en het geweld te stoppen. Het slachtoffer zelf kan aangifte doen. Het is ook mogelijk dat anderen namens het slachtoffer aangifte doen.

Wanneer kun je bellen voor advies of hulp?

Veilig Thuis is 24/7 bereikbaar voor advies en ondersteuning en het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor jezelf, maar ook als je je zorgen maakt over de veiligheid van iemand anders kun je een beroep doen op Veilig Thuis; ook als professional. Of je nu vragen en vermoedens hebt, of het zeker weet. Je zorgen delen is een belangrijke eerste stap.

Kun je anoniem melding doen?

Het is mogelijk om anoniem advies te vragen of een melding te doen over huiselijk geweld.

Ik heb dit ook meegemaakt. 

De gevolgen van huiselijk geweld kunnen ontzettend ingrijpend zijn. Het kan leiden tot lichamelijke gevolgen zoals verwondingen, littekens of zelfs blijvende handicaps. De psychische gevolgen van huiselijk geweld zijn echter veel groter. Het kan traumatische klachten opleveren. Slachtoffers krijgen last van depressies, angstproblemen of trauma’s. Huiselijk geweld kan gevolgen hebben voor het hele gezin. Kinderen die getuigen zijn van geweld lijden daar net zo erg onder als wanneer zij zelf mishandeld worden. Voor hulp kan je terecht bij Veilig Thuis maar ook bij Stichting Mind/Korrelatie voor een goed gesprek. Zie ook de lijst met instanties hier

Ik maak dit nu mee. 

Agressie en geweld zorgen voor een onveilig gevoel en een onveilige situatie. Het kan heel lastig zijn om uit zo’n gewelddadige situatie te stappen. Het kan zijn dat jij je schuldig voelt of dat je veel schaamte voelt om de situatie waarin je zit. Weet dat het nooit jouw schuld is als je mishandeld wordt. Voor hulp kan je terecht bij Veilig ThuisZie ook de lijst met instanties op deze site.

Ik ben bang dat mijn familie/vrienden dit nu meemaken. Wat kan ik doen?

Het is altijd belangrijk om iets te doen en advies te vragen. Voor hulp kan je terecht bij Veilig Thuis. Zie ook de lijst met instanties op deze site of op www.npo3.nl/fataleliefde. Soms hoor of zie je dingen waarvan je je afvraagt of het allemaal wel goed gaat. Er is veel ruzie en herrie bij de buren. Of iemand heeft wel heel vaak blauwe plekken en kan dat niet goed verklaren. Of het zoontje van een vriendin is angstig, schrikachtig en depressief. Vaak is het moeilijk om te bepalen wat er aan de hand is en of er sprake is van verwaarlozing, misbruik of mishandeling.

Hoe vaak komt partnergeweld voor?

Per jaar zijn er 600.000 mensen in Nederland slachtoffer van partnergeweld.

Wat als ik twijfel of ik dit nu meemaak?

Je kunt Veilig Thuis bellen om advies te vragen over een bepaalde situatie. 

Wat zijn signalen bij slachtoffers van huiselijk geweld?

Op de website van Slachtofferhulp staat een uitgebreide lijst met signalen.