Broeder Joost Jansen is norbertijn van de Abdij van Berne te Heeswijk. Deze kloosterorde leeft volgens de regel van Augustinus. Broeder Joost Jansen heeft met een bloedend hart de Abdijwinkel moeten sluiten. Een periode van rekenen wikken en wegen ging hieraan vooraf. In dit proces was er soms ook woede. Een vloekpsalm hielp hem bij het omgaan hiermee.