Monica Raassen is niet zo dol op eigenwijze mensen, des te meer op wijze mensen. Waar zit het verschil? Het bijbelboek Spreuken zegt: de wijsheid is een geest die de mensen liefheeft. En de theoloog n kerkvader Augustinus zegt: Als je spreekt, doe het uit liefde en als je zwijgt doe het dan ook uit liefde.
Monica is kanunnikes van het Heilig Graf en leeft volgens de regel van Augustinus.

Luisteren via:

Spotify | iTunes | Google Podcasts