Rebecca Braun, abdis van het Clarissenklooster Sint Josepsberg in Megen, staat op Witte Donderdag stil bij het ritueel van de voetwassing en de betekenis hiervan: het buigen voor een ander. Jezus wast de voeten van zijn leerlingen voor het Laatste Avondmaal. Hij geeft ze als opdracht mee: Wat Ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. 

Luisteren via:

Spotify | iTunes | Google Podcasts