Op Paaszondag breekt norbertijn Joost Jansen uit in Paasjubel: Christus is uit de dood opgewekt. Hij zingt het Alleluja, het God zij geprezen dat vijftig dagen lang, tot Pinksteren, lang klinkt. 

Luisteren via:

Spotify | iTunes | Google Podcasts

 

Gebed:
Jezus, Tochtgenoot, 
Gij zijt ons vooruit, 
aan de overkant,  
voor bij de grens van de dood, 
in het Leven, 
en toch blijft Gij ons nabij. 
Dat uw aanwezigheid ons blijft bepalen  
en sterken, 
in ons heftig bestaan. Amen.