Overgave waarom is dat belangrijk? En kun je het leren? Deze vragen roepen bij Gerard Mathijsen een benauwende jeugdherinnering op. Overgave vraagt om een groei in volwassenheid, een groei in geloof ook. Als het lukt, zit je als een vrij man te paard. Gerard Mathijsen is benedictijner monnik en voormalig abt van de Sint-Adelbert Abdij in Egmond.

Luisteren via:

Spotify | iTunes | Google Podcasts