De regel van Sint Benedictus schrijft voor dat er tijdens de maaltijd wordt voorgelezen en aandachtig geluisterd. Naast de Bijbel en religieuze teksten worden ook algemene boeken voorgelezen. Met name de boeken met verhalen over het dierenrijk zijn populair. Gerard Mathijsen is benedictijner monnik en voormalig abt van de Sint-Adelbert Abdij in Egmond. 

Luisteren via:

Spotify | iTunes | Google Podcasts