Als je het klooster ingaat neem je je lichaam natuurlijk mee en heb je ook kleding nodig. Gerard Mathijsen werd benedictijner monnik in 1958 en heeft qua kleding nogal wat zien veranderen. Uiteindelijk merkte hij door een bijzondere ontmoeting dat niet de kleding maar het kloosterleven hem diep getekend heeft.  
Mathijsen is benedictijner monnik en voormalig abt van de Sint-Adelbert Abdij in Egmond.

Luisteren via:

Spotify | iTunes | Google Podcasts

 

Raad de Heilige

Er zijn vele heiligen: van Maria Magdalena tot de Nederlandse Titus Brandsma. KRO-NCRV katholiek licht deze heiligen regelmatig uit. Hoe goed heb jij opgelet? Raad de heilige! 

raad_de_heilige_3