Broeder Joost heeft in zijn gebedsleven perioden van droogte gekend, van twijfel of al dat bidden wel wat zal uithalen. Maar wat hem geholpen heeft is de gedachte dat God ons gebed niet nodig heeft, maar wij het gebed nodig hebben om ons steeds er aan te herinneren dat God ons nodig heeft. Joost Jansen is norbertijn van de Abdij van Berne te Heeswijk. Deze kloosterorde leeft volgens de regel van Augustinus. 

Luisteren via:

Spotify | iTunes | Google Podcasts