Er zijn geen bewijzen gevonden voor kwade opzet van de lokale hulp of andere betrokkenen bij onjuiste matches van zoektochten voor Spoorloos in Colombia begin jaren 2000. Dat is de conclusie in het eindrapport van Hoffmann, dat in opdracht van KRO-NCRV onafhankelijk onderzoek heeft verricht naar beschuldigingen zoals geuit in het programma Kees van der Spek: Oplichters aangepakt.

Het onderzoek van Hoffmann richtte zich op de vraag wat de rol is geweest van deze lokale hulp bij zoektochten van Spoorloos in Colombia, zo’n 20 jaar geleden. Het onderzoek is uitgevoerd in Nederland en Colombia. KRO-NCRV mediadirecteur Sandra Hilster: 'Wij betreuren de ontstane onrust, zorg en verdriet bij betrokkenen zeer en voelen onze verantwoordelijkheid richting de vier zoekers die onjuist zijn gekoppeld aan een vermeend familielid in Colombia. Wij zijn met hen in gesprek over een passende tegemoetkoming.'

Geen kwade opzet bij zoektochten

Martijn van de Beek, directeur van Hoffmann: 'In zaken als deze is het van belang om door de begrijpelijke emoties heen te kijken. We hebben met dit onderzoek, dat zowel in Nederland als Colombia heeft plaatsgevonden, gereconstrueerd hoe de mismatches hebben kunnen ontstaan. Hieruit is niets gebleken wat wijst op kwade opzet, niet integer handelen of zelfverrijking.'

Reactie KRO-NCRV

Sandra Hilster, mediadirecteur KRO-NCRV over de conclusies in het eindrapport: 'De onjuiste matches hebben voor verdriet, vragen en twijfels gezorgd. Dit betreuren wij zeer en we bieden de getroffen personen hiervoor onze excuses aan. Tegenwoordig controleren we standaard alle matches met een DNA-test. De vier onjuiste matches in Colombia betreffen zoektochten die zo’n twintig jaar geleden plaatsvonden in een door een burgeroorlog en corruptie geteisterd land, in een tijd waarin DNA-onderzoek niet gebruikelijk was. De bij de zoektochten betrokken partijen vertrouwden wel te veel op ieders kennis en ervaring, zo blijkt uit het onderzoek van Hoffmann. Nu het eindrapport er is, zijn we met betrokkenen in gesprek over een passende tegemoetkoming.'

De samenvatting van het eindrapport door Hoffmann is hier te lezen.