Op Witte Donderdag 6 april vindt The Passion plaats in Harlingen. De plaatselijke kerken en christenen spelen hier enthousiast op in, met een gezamenlijk, gevarieerd en gastvrij programma. Zo kunnen gasten en pelgrims in de kerken in de binnenstad terecht vanaf 15.00 uur voor een gesprek, ontmoeting, koffie en thee, het volgen van de live-uitzending, warmte, een gezamenlijk gebed, of om even van het toilet gebruik te maken.

Daarnaast is er een aantal kerkdiensten, uitlopend op een gezamenlijke stadsviering in de Grote Kerk bij het vallen van de avond, een sing-in met liederen uit alle windstreken, op de terp, waarop in de 8e eeuw al een kapel stond, in de dagen van Bonifatius en de missionering van Friesland.

Op het terrein is ook een Bijbelbus aanwezig. Verder is er muziek en zang in de buitenlucht en kunnen gasten via QR-codes op ‘toonhoogte’ van The Passion komen: van het samenbindende verhaal van Jezus’ lijden, dood en opstanding, als begin van nieuw leven, uitgewerkt in eigentijdse vertelvormen.

Het programma en de live-uitzending van de KRO-NCRV starten om half 9, met de processie achter het verlichte kruis door de stad, richting het hoofdpodium op de Willemskade (op het binnenterrein van de keermuur). Na afloop kunnen gasten nogmaals in een aantal kerken terecht voor ontmoeting en gesprek. Er zijn ook medewerkers met herkenbare shirts, waarmee een gesprek ‘van hart tot hart’ kan worden gevoerd. Alles op hoop van zegen en op een goed en veilig verloop van The Passion in Harlingen. Bijzonder!

Programma

15.00   Alle kerken in de binnenstad open (tijden z.o.z)

16.00   Avondmaalsviering Verzorgingshuis De Spiker, ds Teunard van der Linden

16.30   Dienst van Schrift en Tafel, Nicolaaskerk Midlum, ds. Rinske Nijendijk-Cnossen

16.30   Orgelhalfuur Grote Kerk; organist David de Jong

17.00   Eucharistieviering Witte Donderdag, St. Michaëlskerk, Zuiderhaven. 
            Met bisschop Ron van den Hout, pastoor Marco Conijn en pastor Dorenda Gies.

17.30  Orgelhalfuur Grote Kerk; organist Eeuwe Zijlstra

18.15   Samenzang met evangelische liederen, Grote Kerk, Kerkplein 3 (buiten)

18.30  Sing-in Grote Kerk, Kerkplein, met samenzang, gebed
            en stilte rond een verlicht kruis. M
et diverse voorgangers,
            muziekkorps Leger des Heils en orgel Eeuwe Zijlstra.

19.15   Muziek muziekkorps Leger des Heils, Kerkplein (buiten)

20.30  Start processie en live-programma hoofdpodium KRO-NCRV ‘The Passion’

22.00  Einde live-uitzending, na-programma’s en gelegenheid tot nazit
             en follow-up in de stadskerken.

Welke kerken in Harlingen zijn open? 

A. Grote Kerk: Kerkpad                                     15.00 – 23.00 uur
B. R.K. Michaelkerk: Zuiderhaven                     open tot 23.00 uur
C. CGKV De Haven: Noorderkade                    15.00 – 23.00 uur          
D. Bethel Baptistengemeente: Lanen               19.15 – 23.00 uur          
E. Leger des Heils: William Boothstraat           vanaf 12.00 uur
F. Doopsgezinde Vermaning: Zoutsloot           15.00 – 21.00 uur

kaart the passion kerken