Er wordt opnieuw een herzieningsverzoek ingediend bij de Hoge Raad inzake de Arnhemse villamoord (1998). Aanleiding hiervoor is het tweede seizoen van de journalistieke documentaireserie De villamoord van KRO-NCRV die komende maandagavond start op NPO 2. Volgens advocaat Paul Acda, die zes veroordeelden bijstaat, hebben politie en justitie “willens en wetens de boel belazerd, er is sprake van meineed en er is valsheid in geschrifte gepleegd”.

In het tweede seizoen van De villamoord wordt onthuld dat politie en justitie in Arnhem de wet hebben overtreden om negen mannen koste wat kost veroordeeld te krijgen.“In het geheim werden informanten en criminelen ingezet om het bewijs tegen de mannen te creëren”, aldus advocaat Paul Acda. 

De leider van het politieteam heeft het gerechtshof niet naar waarheid geïnformeerd over de manier waarop de negen mannen bij de politie in beeld kwamen. De teamleider verklaarde destijds onder ede: “…we zijn op deze groep gestuit in januari/februari 1999”. In werkelijkheid kreeg de teamleider al enkele dagen na de moord informatie van een drugsagent over de latere verdachten. Deze illegaal verkregen informatie bleek gedurende het onderzoek niet te kloppen. Toch hebben politie en justitie de vervolging van de negen mannen doorgezet.

Betalen voor informatie

De bewuste drugsagent ‘runde’ destijds illegaal informanten in het drugs- en prostitutiecircuit van Arnhem, zo vertellen zijn oud-collega’s: “Via hem is er belangrijke informatie binnen gekomen tijdens het onderzoek”. De drugsagent betaalde zijn informanten in ruil voor informatie, vertellen zijn chef en een oud-informant. “Het gevaar is dat die informanten niet naar waarheid verklaren maar praten naar de mond van de rechercheur. Omdat ze weten, ik krijg er geld of drugs voor terug” aldus advocaat Paul Acda. 

Informanten

Drieëntwintig jaar na de moord blijken de informanten van deze drugsagent een cruciale rol te hebben gespeeld in het Villamoord-onderzoek. De informanten zijn door de teamleider gebruikt om ‘bewijs’ te verzamelen tegen de groep mannen. In de processen-verbaal wordt verzwegen dat het gaat om informanten en worden ze opgevoerd als onafhankelijke getuigen. Ook de drugsagent wordt, zonder dat hij het wist, opgevoerd als getuige in een proces-verbaal: “Hier ken ik niets van. Als ik dit zou hebben verklaard, dan moet mijn naam eronder staan”. Een ander lid van het politieteam en advocaat Paul Acda noemen dit “valsheid in geschrifte”. 

Novum

Advocaat Paul Acda is geschokt door de onthullingen en ziet hierin meerdere mogelijkheden tot een novum, een nieuw feit waarmee het onderzoek heropend kan worden.“De verdediging en rechters wisten niets van dit parallelle onderzoek, want het is buiten het dossier gehouden” aldus Acda. 

Bij de Arnhemse villamoord kwam één vrouw om het leven en raakte een andere vrouw gewond. Negen mannen werden voor dit feit veroordeeld op grond van één bekentenis, van één man. In het eerste seizoen van de spraakmakende documentaireserie De Villamoord van KRO-NCRV zegt deze man dat zijn bekentenis vals is en dat het onder zware druk van de politie tot stand kwam. In april van dit jaar oordeelde de Hoge Raad dat er geen nieuwe feiten zijn voor heropening van de zaak. 

Politie-Oost Nederland en het Openbaar Ministerie willen niet op de KRO-NCRV documentaire reageren. Na de uitspraak van de Hoge Raad beschouwen zij de zaak juridisch afgerond. 

De villamoord, vanaf maandag 30 augustus bij KRO-NCRV om 20.40 uur op NPO 2. Aflevering 1 tot en met 3 van De villamoord zijn vanaf zondag 29 augustus al te bekijken op NPO Plus