Voor de documentaireserie ‘De Villamoord’ hebben de journalisten zo’n vijftig mensen benaderd. Ze komen uit de familiekring van het slachtoffer, de overlevende, betrokkenen uit politie- en justitiekringen, medici, deskundigen forensische opsporing en rechtsgeleerden, veroordeelden, mensen uit hun omgeving ten tijde van de moord en advocaten. Sommigen weigerden medewerking, anderen leverden informatie (in enkele gevallen off-the-record) of gaven een interview.

 

De onderzoeksleider van het rechercheteam, Ad Baars, en de verantwoordelijke officier van justitie, zijn in een vroeg stadium van de research benaderd voor achtergrondgesprekken en in een later stadium, voor wederhoor. Beide keren weigerden ze medewerking en/of commentaar.

De (oud) leden van het politieteam die door KRO-NCRV zijn benaderd, kregen van voorlichting politie Eenheid Oost-Nederland te horen dat zij de journalisten niet inhoudelijk te woord mochten staan.

De reactie van politie Oost Nederland:

“Zoals in een eerder contact aangegeven is het op dit moment niet aan de politie om op deze zaak in de gaan en vragen te beantwoorden. Ook de inhoudelijke vragen in de bijlage vallen hieronder. De Adviescommissie Afgesloten Strafzaken (ACAS) heeft onlangs een advies uitgebracht om de zaak te herzien. Het is nu aan de Hoge Raad om te beslissen of het tot een herziening komt. Om dat besluit niet te beïnvloeden reageren wij niet op vragen over deze zaak.”

De reactie van het Openbaar Ministerie:

“Het is op dit moment niet aan het Openbaar Ministerie Oost-Nederland om op deze zaak in te gaan. Zoals u ongetwijfeld weet, heeft de Adviescommissie Afgesloten Strafzaken (ACAS) geadviseerd de zaak te herzien. Als de Hoge Raad tot een herziening besluit, dan zal de rechtszaak opnieuw worden gedaan. Dat gebeurt dan door een gerechtshof dat nog niet eerder over de zaak heeft geoordeeld. Tot er duidelijkheid is over het verdere verloop, gaan wij niet in op interviewverzoeken of op verzoeken tot wederhoor.”

Op verzoek van de KRO-NCRV voerden deskundigen van IS Forensics een wond- en schietanalyse uit op basis van de gegevens uit het politiedossier. De gegevens werden ook beoordeeld door een Nederlands- en Belgisch forensisch deskundige en oud-rechercheurs.

De informatie over de embargobron staat in ‘Het Rechercheproces in Nederland – Regiorapportage Gelderland Midden’, een vertrouwelijk stuk uit oktober 1999. Geschreven door Mr. R. J. Bokhorst (destijds wetenschappelijk onderzoeker bij het WODC, momenteel rechter bij rechtbank Oost-Brabant) en Drs. C. In ‘t Velt (destijds werkzaam bij onderzoeksbureau In-Pact, overleden). De auteurs liepen onder meer mee met het Arnhemse team dat de villamoord moest oplossen.

Deze rapportage maakte deel uit van een groot onderzoek in 6 politieregio’s naar het recherchewerk, tussen 1998-2001. Dat onderzoek was een samenwerking tussen het WODC, COT (Instituut voor Veiligheid- en Crisismanagement) en NSCR (Ned. Studiecentrum Criminaliteit en rechtshandhaving), met subsidie van het Ministerie van Justitie.

De rapportage werd gebruikt voor het boek ‘Rechercheportret – over dilemma’s in de opsporing’ (2004) van R. J. Bokhorst, P.J. van Koppen, E. R. Muller en C.J. de Poot.

De verdachten op de beelden van het verhoor zijn niet herkenbaar, tenzij ze daar toestemming voor hebben gegeven. Bij de rechercheurs gaat het ons om de werkwijze, niet om de personen zelf, dus zijn zij onherkenbaar gemaakt. Onderzoeksleider Ad Baars wordt wel met naam genoemd omdat hij door zijn functie een sleutelpositie had, ook tijdens de verhoren.

Eline heeft lopende ons onderzoek haar medewerking ingetrokken en wilde niet meer op onze vragen reageren. Op ons verzoek om wederhoor/toelichting heeft zij in eerste instantie niet gereageerd. Twee dagen voor de uitzending kwam via haar advocaat o.a. de verklaring dat: “Cliente kan – als slachtoffer – niet meer of anders verklaren dan datgene wat haar is overkomen. Dat heeft zij destijds naar waarheid en geweten gedaan.”
Op één dag voor uitzending kregen wij aanvullend het bericht van haar advocaat dat ze niet (herkenbaar) in beeld wil. Geheel onverplicht hebben wij de beelden van haar (citaten uit het archief Eenvandaag) geblurd.

De documentaireserie ‘De Villamoord’ is gemaakt door:

Joost van Wijk (interviews en regie), Gabriella Adèr (research), André Nelis (research)

Jurjen Blick (teksten), Ellen Imhof (dramaturge)

Camera: Alexander Koning Geluid: Bram Boers Montage: Katharina Walter

Productie: Gwen Kok Eindredactie: Henk van der Aa en Hester van Yperen

Bekijk hier de drie-delige documentaireserie De Villamoord