Réginald Moreels blijft vechten, ook tegen zichzelf

Als chirurg werkte Réginald Moreels jarenlang in oorlogsgebieden over de hele wereld. Maar op 27 september zit hij tegenover Annemiek Schrijver in de boshut tijdens een nieuwe aflevering van De Verwondering. 

Jarenlang was Réginald Moreels als chirurg te vinden in oorlogsgebieden als Rwanda, Irak en voormalig Joegolavië. De laatste jaren is hij veel in Oost-Congo, waar hij de enige chirurg is voor een miljoen inwoners.

In de jaren ’90 was hij staatssecretaris en minister van ontwikkelingssamenwerking van België. Daarnaast was hij medeoprichter en voorzitter van de Belgische tak van Artsen Zonder Grenzen.

Toen hij in de loop van zijn politieke loopbaan door het ijs zakte, ging hij zeven jaar door een moeilijke periode van psychisch lijden: hij bracht zelf naar buiten dat hij leed aan anorexia nervosa. Maar hij is altijd blijven vechten, ook tegen zichzelf: ‘Je moet nee zeggen tegen dat deel van je persoonlijkheid dat je negatief beïnvloedt, die innerlijke terrorist.’

Je moet nee zeggen tegen dat deel van je persoonlijkheid dat je negatief beïnvloedt

Voor elke operatie bidt Réginald Moreels het Onze Vader. Eén zinnetje past hij aan: Vergeef ons onze schulden zoals wij tráchten te vergeven: ‘Ik probeer, maar ik durf niet te zeggen dat ik dat spontaan doe. En de laatste zin van het gebed vind ik echt een doordenker: Verlos ons van het kwaad.’

Annemiek Schrijver
Reginald Moreels

Moreels gelooft niet dat de mens uit zichzelf goed is, daarvoor heeft hij te veel gezien, maar hij gelooft dat de mens goed kan wórden. En dat is volgens hem precies de opdracht en de zin van het leven: gaandeweg een goede natuur opbouwen. Vechten tegen je egoïsme, je angst voor de ander, en je vooroordelen.

Bekijk hier de hele aflevering 

De inspiratietekst van Réginald Moreels

Onze Vader, die in de hemel zijt,
Maar die we graag meer op aarde hadden gezien,

uw naam worde geheiligd,
Maar kan een naam geheiligd worden en niet eerder een persoon?,

uw rijk kome,
Wij wachten er al een tijdje op,

uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel,
Dit hebben we nog niet zoveel van ervaren,

Geef ons heden ons dagelijks brood,
Zoveel mensen dorsten en hongeren, dit kan toch niet?

en vergeef ons onze schulden,
Maar schuld bekennen doen we al sinds eeuwen, lost dit iets op?

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
Wij trachten meer te vergeten dan vergeven, zo moeilijk,

en breng ons niet in beproeving,
Waarom zou u dit doen, daar u als goed en almachtig wordt beschreven?

maar verlos ons van het kwade,
Neen, zet ons eerder aan tot het goede…

Réginald Moreels,
Juni 2020

Nog meer weten over Réginald Moreels?

Dan heb je geluk! Onlangs is het door Moreels geschreven boek (Top)dokter met een roeping uitgebracht. 

In dit boek blikt Moreels terug op een rijk leven dat getekend werd door zijn roeping. Niets heeft hem klein gekregen. Niet het cynisme van de politiek, niet zijn worsteling met eten, niet de ziekten van de mensen rondom hem. Met koppige twijfel bleef hij overeind in de strijd voor ethiek en engagement, tegen verzuring en defaitisme.

'Als mijn kinderen me met teder sarcasme wijzen op mijn afwezigheid tijdens hun jeugdjaren, dan troost ik me met de gedachte dat ik tegelijk ook een zekere trots bij hen voel. Omdat hun vader dingen deed die andere vaders niet deden en verhalen kan vertellen over de mooiste en lelijkste gedaanten van de wereld.'
- Réginald Moreels

Klik hier voor meer informatie over het boek