Gedenkplaat aangebracht tegen de voorgevel van de dorpskerk in Rijkel.

Roermond, 28 november 2022 - Op 3 december wordt in de Caroluskapel in Roermond de reliekschrijn met enkele stoffelijke resten van de beroemde mysticus Dionysius de Kartuizer geopend omwille van wetenschappelijk onderzoek.

Het openen van het kistje met onder meer de schedel van Dionysius gebeurt op verzoek van de Stichting Edmond Delhougne uit Roermond, die zich met genealogie en streekgeschiedenis bezighoudt. De stichting wil de schedel fysisch-antropologisch en genetisch-genealogisch laten onderzoeken. Dit gebeurt in samenwerking met professor Maarten Larmuseau van de universiteiten van Leuven en Antwerpen. 

Het project richt zich op fysisch-antropologisch onderzoek van de schedel, een C14-analyse, een dieet-analyse, genetisch onderzoek op een kies en genetisch-genealogisch onderzoek naar verwantschap tussen Dionysius en de huidige familie Van Leeuwen. Bovendien wordt geprobeerd een 3D-schedelreconstructie te maken. Van het onderzoek wordt ook een documentaire gemaakt.

Het zegel en de kist zullen zaterdag worden geopend door de benedictijn Leo Disch, de maker van de reliekkist. Dat wordt voorafgegaan door een gebed, uitgesproken door vicaris-generaal René Maessen van het bisdom Roermond. 

Dionysius de Kartuizer werd omstreeks 1402 geboren als Denis van Leeuwen in Rijkel (Sint-Truiden) in het huidige België. Hij studeerde in 1424 af als magister in de vrije kunsten aan de universiteit van Keulen. Rond diezelfde tijd trad hij in bij de kartuizers in hun klooster in Roermond. Tijdens zijn leven publiceerde hij een grote hoeveelheid geschriften over op het gebied van godgeleerdheid, filosofie, canoniek recht, mystiek en ascese. In 1466 werd Dionysius naar Olland in de buurt van Sint-Oedenrode gestuurd om daar een nieuw karthuis te stichten. Drie jaar later keerde hij terug in Roermond.

Dionysius werd vaak door de vorsten van zijn tijd als raadgever geconsulteerd. Zo gaf hij advies aan Filips de Goede, hertog van Bourgondië, en bemiddelde hij succesvol in het conflict tussen Arnold van Gelre en diens zoon Adolf. 

Dionysius zou meerdere visioenen hebben gehad, wat hem de titel Doctor extaticus (‘extatische leraar’) opleverde. Hij was één van de belangrijkste scholastici van de Late Middeleeuwen. Hoewel hij nu bij het grote publiek zo goed als onbekend is, werden de verhandelingen die hij schreef wijdverspreid en hadden ze veel invloed op het theologisch debat, zowel tijdens zijn leven als in de eeuwen erna. 

Dionysius overleed in 1471 in Roermond, waar zijn schedel nog steeds in een verzegeld kistje in de Caroluskapel wordt bewaard. In diezelfde kapel bevinden zich ook de stoffelijke resten van de kartuizers die in 1572 door de troepen van Willem van Oranje werden vermoord. 

Dionysius is nooit zalig- of heiligverklaard, omdat de kartuizerorde daar zeer terughoudend in is.