Ruud: "Hoe voed je nou de wereld op een faire manier?"
1 min 7 s
Deze video op je eigen site plaatsen

Andere fragmenten in de uitzending