Speerpunten van Rick Brink

Rick Brink richt zich op drie speerpunten tijdens zijn aanstelling als Minister van Gehandicaptenzaken. Dit zijn een inclusieve start, inclusieve werkplekken en een inclusieve Publieke Omroep. Hoe Rick hier aandacht voor vraagt, lees je hieronder.

Inclusieve start
 

Vroeger reed ik eens over straat en toen zei ik: ‘Pap, iedereen kijkt naar mij’ waarop hij antwoordde: ‘ach jongen, als je Frans Bauer bent, dan kijkt ook iedereen naar je’. Het veranderen van een mindset begint bij de jongste generatie. Ik wil dat kinderen, met en zonder beperking, samen spelen, samen les krijgen, samen sporten, samen plezier maken. Zodat kinderen zich ervan bewust worden dat sommige een beperking hebben en andere niet. Een inclusieve start is de basis voor de rest van je leven.

Niet iederéén krijgt die kans. Maar 1 op de 100 reguliere basisscholen is geschikt voor kinderen met een beperking. En maar 1 op de 100 speeltuinen. Dat kan en moet beter. Daarom eis ik dat de overheid 5 miljoen euro ter beschikking stelt, zodat elke gemeente in dit land een inclusieve speeltuin kan bouwen.

Nu we het over gemeentes hebben: er moet me iets van het hart. Ik snap niet dat er maar 25 gemeentes hun handtekening hebben gezet onder het ‘Iedereen doet mee!’ manifest. Dat kan toch niet! Het betekent namelijk dat er honderden achterblijven. Gemeentes moeten er zijn voor ál hun inwoners. En ik ga er komend jaar voor strijden dat ze zich allemaal verbinden aan het manifest!

Inclusieve werkplekken
 

Een baan geeft je eigenwaarde, zelfstandigheid en gelegenheid om je talenten te ontdekken. Toen ik 16 was wilde ik een mobieltje. Mijn ouders zeiden: Rick jongen, dan moet je net als ieder ander een bijbaantje gaan zoeken. Ik kon destijds nog geen pak melk optillen, dus in vakkenvullen zou ik geen ster worden. Maar nadat ik zowat alle bedrijven in de omgeving had aangeschreven, kreeg ik mijn eerste baantje als telefonist bij een taxicentrale. Ik voelde me nóg meer onderdeel van de maatschappij want ik kreeg geld vanwege mijn prestaties, niet vanwege mijn handicap.

Volgens mij is mijn punt wel duidelijk: werk voor mensen met een beperking is cruciaal, want wij kunnen meer. Ik zie mooie initiatieven op dit vlak voorbijkomen, maar ik zie ook dat nota bene de overheid haar eigen afspraken niet nakomt. In de Banenafspraak staat dat de overheid in 10 jaar tijd 25.000 banen creëert voor mensen zoals ik. Maar ze faalt jaar na jaar met het halen van die doelstelling!

Ook bij de eerste kennismaking met een echte baan, een stage, gaat het mis. Er zijn simpelweg te weinig toegankelijke stageplekken. Binnen het hbo haakt zelfs meer dan de helft van de studenten voortijdig af. Dat is natuurlijk doodzonde, want: geen stage = geen afgeronde opleiding = geen werk. Daarom wil ik 1000 extra stageplekken creëren voor studenten met een beperking. En dat kost geld. Ik wil daarom 5 miljoen van het rijk om deze talenten tot hun recht te laten komen.

Inclusieve Publieke Omroep
 

Bart de Graaff was mijn jeugdheld. Hij liet me zien dat zijn beperking geen belemmering hoeft te zijn. Hij werd beoordeeld op zijn talent, op zijn daden. Toen hij bij een benzinepomp een ruit ingooide met een baksteen, werd hij net als ieder ander afgevoerd door de politie. Beperkt of niet. Ik herkende me in hem, hij inspireerde mij. Hij liet me zien dat je meer kunt dan je denkt.

Alles begint met zichtbaarheid, en media zijn daarbij heel bepalend. Programma’s van de publieke omroep moeten een afspiegeling zijn van de Nederlandse samenleving. Maar waar zijn die 2 miljoen dan? Ik zie ze nauwelijks. “Het publiek kijkt niet graag naar mensen met een handicap.” Dat is ons letterlijk verteld. Ja, zo verandert er natuurlijk nooit wat. Ik wil dat mijn collega Lucille Werner het songfestival presenteert. Omdat ze het talent ervoor heeft. Laten we een statement maken voor het oog van heel Europa!

Samen met KRO-NCRV ga ik programmamakers helpen met het vinden van de juiste gasten. Mensen met een beperking én een specialisme kunnen zich vanaf vandaag inschrijven via kro-ncrv.nl/minister. In de Koffer van Rick komt uiteindelijk een imposante lijst van talenten met een beperking. En die lijst gaat naar alle programmamakers in Nederland.

Ook voor dit project wil ik 5 miljoen euro, verdeeld over twee jaar. Met dat geld gaan we de juiste mensen vinden, en klaarstomen voor media-optredens. En we gaan ze vervolgens via nieuwe en bestaande tv-programma’s zichtbaar maken.