Misschien denk jij bij tongen aan een tongzoen, maar er bestaat ook zoiets als ‘in tongen spreken’. Deze tongentaal vindt zijn oorsprong bij Pinksteren. De discipelen van Jezus begonnen toen met het spreken van vreemde talen. Hadden ze te veel wijn op of was er iets anders aan de hand?

Wat vieren we met Pinksteren? 

We frissen het geheugen op. Wat wordt er met Pinksteren gevierd? Bij de christenen is, net als bij de joden, Pinksteren de bekroning van Pasen. Bij Pasen wordt de opstanding van Jezus uit de dood gevierd. Met Pinksteren wordt dit bekrachtigd door het Goddelijk geschenk van de Heilige Geest. Ook wel de uitstorting van de Heilige Geest genoemd. 

Pinksteren is de bekroning van Pasen

God, Jezus en de Heilige Geest 

God, Jezus en de Heilige Geest vormen de Drie-eenheid. Het woord ‘Drie-eenheid’ zelf komt in de Bijbel niet voor, maar volgens de Bijbel is er één God, die zich openbaart in drie personen. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Alle drie hebben ze namelijk Goddelijke eigenschappen. 

Al in het Oude Testament blijkt uit sommige teksten dat God meervoudig is, een relatie in Zichzelf. Bijvoorbeeld uit de Bijbeltekst Genesis 1:26: ‘God zei: Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken.’ Het woord ‘God’ is de vertaling van het Hebreeuwse woord ‘Elohiem’, dat een mannelijke meervoudsvorm is. 

Als mens is dit moeilijk te begrijpen. Een beperkt voorbeeld is dat van water, dat ook bestaat in drie vormen: stoom, vloeistof en ijs. 

Vreemde talen of dronkenmanspraat?

De Heilige Geest speelt een cruciale rol in het spreken in tongen. Want zo staat er in de bijbel: ‘Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren zij allen op één plaats bijeen. Plotseling kwam er uit de hemel een geraas alsof er een hevige wind opstak, en het vulde heel het huis waar zij waren. Er verschenen hun vurige tongen, die zich verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. Zij raakten allen vol van Heilige Geest en begonnen te spreken in vreemde talen, zoals de Geest hun ingaf.’

Een taal voor iedereen 

Tongentaal is niet zoals Spaans of Frans een taal die je kunt leren in de gebruikelijke zin van het woord. De taal staat ook niet op papier en heeft geen grammaticaregels. Het is een taal die – als je ervoor open staat – door iedereen gesproken kan worden en ontstaat wanneer je bidt tot God. 

In tongen spreken is een soort klanktaal die alleen tussen God en jou is en wat niemand anders kan verstaan. Tongentaal kan door iedereen worden gesproken, ongeacht welk ras je bent of welke taal je spreekt. 

Lees ook

Wil je meer van dit soort artikelen lezen?

Schrijf je in voor de Inspiratie nieuwsbrief

Annemiek Schrijver