Met de recente lockdown viel het leven voor velen stil. Voor de een een geschenk, voor de ander een verschrikking, maar wat is stilte meer dan de afwezigheid van geluid? De documentaire De Boeddhistische Blik: Reizen langs de stilte zoekt het uit.

Met de recente lockdowns wereldwijd is stilte plotseling voor iedereen heel tastbaar geworden. Drukke steden en snelwegen vielen stil, pleinen en straten bleven leeg en het sociale leven kwam tot stilstand. De rust die deze nieuwe werkelijkheid teweegbrengt, roept verschillende emoties op, want in ons jachtige bestaan zijn momenten van contemplatie schaars.

Maar, de stilte overvalt ons en roept misschien wel evenveel angst op als dat we er behoefte aan hebben. Wat is stilte nu eigenlijk behalve de afwezigheid van geluid? Tegenwoordig gaat het over zoveel meer dan geluid alleen. Constant online aanwezig zijn, op de hoogte en bereikbaar zijn is de nieuwe norm in onze samenleving. De gewenning aan sociale media en het grote aanbod aan informatie en desinformatie heeft ertoe geleid dat de hedendaagse mens vervreemd is geraakt van stilte. Stilte lijkt een synoniem geworden te zijn voor stilstand, eenzaamheid en verveling. Anderzijds zien we dat mensen meer en meer overprikkeld raken en dat de behoefte aan stilte en onthaasting groeit.

De hedendaagse mens is vervreemd geraakt van stilte

De documentaire De Boeddhistische Blik: Reizen langs de stilte van regisseur Pat van Boeckel benadert dit thema via uiteenlopende ontmoetingen met mensen en plekken die je iets over stilte kunnen leren. Zo komen een oude Sioux opperhoofd en de zenmeester Thich Nhat Hanh voorbij, die mindfulness naar het Westen heeft gebracht. En De Belgische psychotherapeut en dichter, Kristin Verellen, vertelt hoe haar leven plotseling tot stilstand was gekomen toen haar partner omkwam bij een bomaanslag in de metro van Brussel.