20 december 2020: verkondiging

4e zondag van de Advent (b)
H. Antoniuskathedraal, Breda
Pastoor Norbert Schnell

2 Samuel 7, 1-5.8b-11.16
Romeinen 16, 25-27
Lucas 1, 26-38

De tweede min of meer volledige lockdown. We zijn ervoor gewaarschuwd en toch is het gebeurd. En dat notabene ook nog eens vlak voor Kerstmis. Een tijd waarin de meeste winkels hun grootste omzet van het jaar draaien. Een tijd ook voor familie en vrienden. Een tijd van intimiteit en gezelligheid.
Een van de redenen voor de lockdown is dat we ons niet voldoende aan de opgelegde regels houden: sociale contacten minimaliseren, genoeg afstand houden, bij klachten thuisblijven, enzovoorts.

Naast alle menselijke aspecten die het moeilijk maken dat we ons aan de regels houden, - we willen graag bij elkaar zijn, willen elkaar vasthouden, - speelt ook mee dat wij mensen gewoontedieren zijn. Een levenspatroon veranderen is niet zo gemakkelijk.

Evenals deze periode is ook de advent een periode waarin we ook opgeroepen worden om onze levenspatronen te veranderen. Niet om een virus de baas te worden, maar om God alle ruimte geven.

De afgelopen twee zondagen hebben we Johannes de Doper gehoord. Hij roept ons op om ons te bekeren, om af te zien wat ons verwijdert van God. Op deze vierde zondag van de Advent horen we de boodschap van de engel Gabriël aan Maria. En vooral natuurlijk ook het antwoord van Maria: “Mij geschiede naar uw Woord.” In dit antwoord zien we dat Maria niet enkel en alleen dicht bij God wil zijn, maar veelmeer dat door haar Gods wil zal geschieden.

Als jonge vrouw zal Maria ongetwijfeld haar voorstellingen van het leven hebben gehad. Afgelopen week hebben we met de priester- en diakenstudenten van Bovendonk naar een verfilming van het kerstverhaal van de BBC gekeken, Nativity, en daarin dromen Jozef en Maria als verloofd stel samen, - en nog voordat de engel aan Maria verschenen is, - en ze dromen van een groot gezin van misschien wel tien kinderen.
We weten het niet, de filmmaker legt dit erin, maar Maria zal zoals iedere jonge vrouw verlangens en voorstellingen van het leven hebben gehad. En precies daar breekt God in. God roept Maria op haar eigen voorstellingen op zij te zetten en met Hem mee te werken. Maria zegt ‘ja’ tegen God en daarmee ook ‘ja’ tegen een andere manier van leven: een leven in zijn dienst.

Zoals Maria toen, zo roept God vandaag ieder van ons op om met Hem mee te werken. Om evenals Maria te zeggen “Mij geschiede naar uw Woord.” Om niet meer voor jezelf te kiezen, te gaan hamsteren als er een crisis uitbreekt, het vooral goed voor jezelf te organiseren, maar voor Hem te kiezen, het Woord van God in het centrum van je leven te plaatsen en je daardoor te laten leiden.

Dit jaar zal voor iedereen een andere en vooral ook rustige kersttijd worden. Aan de ene kant is het jammer dat we elkaar niet in alle vrijheid kunnen opzoeken en de gezelligheid met elkaar kunnen delen. Aan de andere kant zal er veel meer tijd zijn en dat geeft weer andere mogelijkheden. We kunnen ons overgeven aan hobby’s, aan Netflix of aan het verslinden van boeken. Maar mogelijk ook dat we wat meer tijd nemen voor Hem door bijvoorbeeld iedere dag een kwartiertje uit de Bijbel te lezen en het Woord te overwegen.

Wie zich iedere dag met het Woord van God inlaat, die zal merken dat zijn levenspatronen gaan veranderen. Dat is ook wat we elkaar mogen toewensen, namelijk dat het Woord in ieder van ons steeds meer vlees gaat worden en dat we, met de woorden van Paulus, “andere mensen worden met een nieuwe visie”, mensen die in staat zijn “om uit te maken wat God wil, en wat goed is, wat zéér goed is en volmaakt” (Rom 12.2).