Rechtstreekse eucharistieviering op de Vijfde zondag van Pasen vanuit de Sint Agathakerk te Lisse. Celebrant: Bouke Bosma

Muzikale ondersteuning:
Canticum Novum o.l.v. Fabian Haggenburg
Organist: Johan Akerboom

Lezingen:
Handelingen 6, 1-7
1 Petrus 2, 4-9
Johannes 14, 1-12

Vaste gezangen:
Missa brevis - W.A. Mozart