Genadebeeld

Rome, 21 maart 2022 – De bisdommen over de hele wereld zullen op vrijdagmiddag 25 maart deelhebben aan de plechtigheid in de Sint-Pietersbasiliek. Daar zal paus Franciscus de mensheid, Rusland en Oekraïne toewijden aan het Onbevlekt Hart van Maria. Er zal er gebeden worden voor de wereldvrede in het algemeen en voor het staken van het Russische offensief tegen Oekraïne in het bijzonder. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk katholieken op dat moment in gebed verenigd zijn.

De viering op het hoogfeest van de Aankondiging des Heren (ook wel Maria Boodschap genoemd) begint om 17.00 uur. De Vaticaanse televisie zal de plechtigheid via deze link live-streamen.

De devotie tot het Onbevlekt Hart van Maria is nauw verbonden met de Maria-verschijningen in Fátima. Vandaar dat ook in dit Portugese bedevaartsoord de acte van toewijding wordt verricht. Dat zal worden gedaan door een bijzondere gezant van de paus: de Poolse kardinaal Konrad Krajewski.

Binnen de Kerk bestaat het geloof dat de Moeder Gods op 13 juli 1917 in Fátima verscheen aan de drie herderskinderen Francisco Marto (1908-1919), Jacinta Marto (1910-1920) en Lucia dos Santos (1907-2005). Aan hen zou Maria hebben opgedragen de kerkelijke autoriteiten ertoe te bewegen om Rusland, waar in 1917 de Bolsjewistische Revolutie plaatsvond, toe te wijden aan haar Onbevlekt Hart.

Na de verschijningen van Fátima vonden er meer toewijdingen aan het Onbevlekt Hart van Maria plaats. Paus Pius XII wijdde 31 oktober 1942 de hele wereld toe. Op 7 juli 1952 deed dezelfde paus met specifiek Rusland, vanwege de christenvervolgingen in de Sovjet-Unie. Later hebben paus Paulus VI in 1964 en paus Johannes Paulus II in 1981, 1982 en 1984 deze toewijding van de hele mensheid vernieuwd.

Zuster Lúcia dos Santos, sinds 1949 een ongeschoeide karmelietes, onthulde in juni 2000 het zogenoemde derde geheim van Fátima. Zij bevestigde dat de toewijding door Johannes Paulus II in 1984, overeenkwam met wat Onze Lieve Vrouw van Fátima had gevraagd.

Pope John Paul II celebrates a mass 12 May 1991 in the Chapel of the Apparition in front of the statue of Virgin of Fatima in Fatima where about a million believers attended the Procession of Candles. In 1997, the pope dedicated a shrine in a Polish church to the Virgin of Fatima, thanking her for intervening to save him from an assassination attempt in 1981. The Pontiff said that surviving the assassination attempt against him 13 May 1981 by Turkish terrorist Ali Agca was a miracle thanks to the "intervent