Voor het derde jaar organiseerde het KRO-NCRV radioprogramma De Staat van Stasse een actie voor de wilde bij, dit jaar genaamd Bee Friendly. Presentator Stefan Stasse vertelt, als grondlegger van dit project.

De bij is belangrijk. Die kleine bij zorgt door bestuiving voor een heel groot deel van onze voedingsgewassen. Maar de bij wordt ook bedreigd. Onder andere door het simpele feit dat er steeds minder bloemen zijn, gaat de wilde bijenstand hard achteruit. En dat heeft veel gevolgen voor ons allemaal.

Stefan Stasse: ‘Twee jaar geleden kwam de redactie met het voorstel om mee te werken aan een actie om meer bloemen te zaaien. Ik was meteen overtuigd. Weinig onderwerpen zijn zó sympathiek als de bloemetjes en de bijtjes. 75 procent van alles wat groeit en bloeit is afhankelijk van bestuiving. Terwijl de bij in rap tempo uitsterft. De helft van alle soorten gaat in aantal achteruit. Schrikbarend, want niet alleen bloemen, maar ook groenten en fruit zijn afhankelijk van bestuiving.

Onze voedselvoorziening loopt gevaar als het aantal hommels, bijen en vlinders in dit tempo blijft afnemen. Blije bijen hebben bloemen nodig om hun werk goed te kunnen doen. Heel veel wilde bloemen. De bij redden begint dan ook met bloemenarmoede voorkomen. Weg dus met bestrijdingsmiddelen. Stoeptegels eruit en zaaien maar!’

Groot zaaifestijn

‘Minister Carola Schouten gaf het startschot bij de vorige “nationale zaadmarathon”. Er kwamen veel meer reacties dan we hadden verwacht. Niet alleen van luisteraars die om zaad vroegen, maar ook van mensen die grond beschikbaar stelden om in te zaaien. Prachtig! Ik reed kriskras door Nederland om onderweg zaadbommetjes uit te delen, die mensen konden verstrooien. Omdat steeds meer partijen samenwerken, blijft het initiatief groeien.

Luisteraars kunnen elke dag om zaad vragen. Ik sluit mijn programma soms af met een overpeinzing: bedenk dat je er elke dag voor kunt kiezen om geschiedenis te schrijven. Gewoon, door te dóen. Onze leefwereld goed doorgeven aan de volgende generaties staat bij mij voorop. En dat kan alleen mét de bij!’

Dit artikel komt uit het Vertel.Magazine

Vertel. gaat verder waar onze programma’s stoppen. Beleef de verhalen achter onze schermen in ons ledenmagazine Vertel. en de Vertel. podcast.