Geert Beurskens - Passiespelen Tegelen

"Wat had ik moeten doen?"

Geert Beurskens speelt Jozef van Arimathea in de Passiespelen van Tegelen die 3 juli weer van start gaan. Deze Jozef van Arimathea wast de gestorven Jezus, balsemt hem en legt hem in het graf en stelt zichzelf steeds opnieuw de vraag: "Wat had ik moeten doen?"

Een eigentijdse boodschap voor iedereen, ook voor Beurskens, die in het dagelijks leven als vrijwilliger in het hospice aanwezig is. Daar kan hij er voor zijn medemens zijn en ziet hij dat door het donker heen het licht weer gaat schijnen in het sterven van de mensen, maar ook in de dood van Jezus.