Nederland is een van de rijkste landen ter wereld. Toch wordt het voor mensen steeds lastiger om rond te komen en wonen er momenteel meer dan 800.000 mensen onder de armoedegrens. Daarom komen radiopresentatoren van KRO-NCRV met het initiatief Lief gebaar op voor mensen die in financiële nood zitten.

Maandelijkse energierekeningen die honderden euro’s zijn gestegen en torenhoge prijzen voor je dagelijkse boodschappen. Uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat meer dan 800.000 mensen in ons land in armoede leven. En het wordt voor meer mensen die net boven die grens leven steeds lastiger om rond te komen. Zo gaan kinderen zonder lunch naar school en is er geen geld meer voor een nieuwe fiets of de contributie voor de sportclub.

Emmely de Wilt

KRO-NCRV radiopresentatoren komen met initiatief Lief gebaar in actie voor mensen in armoede in Nederland  

Een ingewikkelde kwestie

Armoede, het niet hebben van genoeg geld voor basisbehoeften zoals voedsel, kleding, huisvesting en gezondheidszorg (Sociaal Cultureel Planbureau), is een ingewikkelde kwestie die niet zomaar opgelost kan worden. Een van de grootste uitdagingen hierbij is het doorbreken van de vicieuze cirkel. Zo hebben mensen die in armoede leven bijvoorbeeld minder toegang tot gezondheidszorg, wat kan leiden tot gezondheidsproblemen.

Door deze gezondheidsproblemen kan het lastiger zijn om werk te vinden, wat de armoede juist verder versterkt. Om deze problemen aan te pakken is het belangrijk dat er meer aandacht komt voor het voorkomen en op tijd opmerken van armoede. Op deze manier kunnen mensen al eerder geholpen worden.

'Mensen die in armoede leven hebben minder toegang tot gezondheidszorg, wat kan leiden tot gezondheidsproblemen'

Armoede kan iedereen overkomen, ongeacht wie je bent of waar je vandaan komt. Vaak wordt vergeten dat armoede een probleem is dat ons allemaal aangaat. Pas wanneer mensen begrijpen dat armoede iedereen kan overkomen, kan er pas iets veranderen.

'Armoede kan iedereen overkomen, ongeacht wie je bent of waar je vandaan komt'

Lief gebaar 

Daarom heeft KRO-NCRV Lief gebaar opgezet, een initiatief waarbij alle radiopresentatoren van KRO-NCRV zich in de maand mei in zullen zetten voor mensen die het nodig hebben. Dit doen ze bijvoorbeeld door speelgoed in te zamelen, maar ook door mensen mee te nemen op verschillende uitjes. Daarnaast krijgen Stichting Voedselvangnet, het Rode Kruis en het Armoedefonds van het kabinet in totaal bijna zestien miljoen euro om voedingsmiddelen, kleding en schoolspullen te verspreiden. Ook zullen er meer locaties komen waar gratis menstruatieproducten verkrijgbaar zijn.  

Armoede is een ingewikkeld probleem dat niet zomaar op te lossen is. Het vraagt om een brede aanpak en betrokkenheid van de overheid, organisaties en individuen. Door naar elkaar om te kijken en ons bewust te zijn van de problemen waar anderen mee te maken hebben, kunnen we samen een vuist maken tegen armoede.

Moeder en zoon

Kansfonds: 'Als we armoede willen doorbreken, moeten we iets doen aan de echte oorzaak'

Maakt geld gelukkig? 

Geld maakt niet gelukkig. Mensen die in armoede leven vinden vaak creatieve manieren om met hun situatie om te gaan. Zo zijn er talloze verhalen van mensen die ondanks hun beperkte middelen een gelukkig leven leiden, maar zijn er ook genoeg mensen met een overvloed aan financiële middelen die minder geluk ervaren. Ook met weinig geld kan je een rijk leven leiden.