Huub Oosterhuis in De verwondering: 'Houd elkaar vast, zoek elkaar op'

Op Eerste Paasdag overleed theoloog en dichter Huub Oosterhuis op 89-jarige leeftijd. In 2016 was hij te gast in De verwondering, op zondag 16 april wordt deze aflevering herhaald.

Op paasmorgen sprak Huub Oosterhuis met Annemiek Schrijver over de betekenis van het paasverhaal en de thematiek van lijden en opstanding. 'Met Pasen vertel je elkaar dat het de dag is om opnieuw te beginnen. Je spreekt af dat je de hoop niet laat varen.'

Huub Oosterhuis zag kerken als broodnodige huizen van vertroosting. Zijn boodschap was dan ook: 'Houd elkaar vast, zoek elkaar op. Zorg dat je een plek vindt waar je bemoedigd wordt en vertroosting vindt.'

'Zorg dat je een plek vindt waar je bemoedigd wordt'

Huub Oosterhuis

Oosterhuis als Bijbeluitlegger

Sinds de jaren zestig maakte Oosterhuis naam als dichter en Bijbeluitlegger die de Bijbelse boodschap op hedendaagse wijze probeerde te vertolken. Zijn werk had grote invloed op de vernieuwing van de liturgie in de Rooms-Katholieke Kerk.

Zijn poëtische oeuvre varieerde van psalmbewerkingen tot politieke protestliederen, mystiek getinte gezangen en vaak zeer persoonlijke 'vrije poëzie'. Zijn liederen stonden op het repertoire van veel parochies en kerken.

Debat over politiek en cultuur stimuleren

Oosterhuis was sinds 1965 voorganger in de in 1960 opgerichte Amsterdamse Studentenekklesia, die een alternatief in de volkstaal wilde bieden voor de Latijnse mis. De RK-Kerk verstootte hem in 1970 als priester toen hij na zijn huwelijk in diensten van de ekklesia bleef voorgaan. Een jaar eerder was hij wegens zijn afwijzing van het verplichte celibaat uit de jezuïetenorde gezet.

Om het debat over politiek en cultuur te stimuleren, richtte de in 1933 geboren Amsterdammer Oosterhuis in 1972 het centrum De Populier op, dat begin jaren tachtig overging in het politiek centrum De Balie. In 1990 stichtte hij het centrum voor religie, politiek en cultuur De Rode Hoed. Hij was daar van 1991 tot 1998 directeur.

Bekijk hier deze aflevering