Jos Wienen en mgr. Hendriks

Jos Wienen is de burgemeester van Haarlem. Hij is protestants-christelijk en spreekt met de bisschop van Haarlem, mgr. Jan Hendriks, over de weg naar geluk. Bij de presentatie van een bijzondere podcast en project 'Geloof in Geluk' laten bisschop en burgemeester in hun gelovige hart kijken en wordt de oecumene zichtbaar in de nieuwe Bavo aan de Leidsevaart in Haarlem.

Meer informatie: Tentoonstelling Geloof in Geluk, kathedrale Bavo te Haarlem.