In de podcast Kloostercast nemen verschillende kloosterlingen je mee in de wijsheden van hun kloostertraditie. Maak kennis met één van hen: Karmelietes Hettie Berflo.

Hettie Berflo is 23 jaar lid van de kloosterorde van de Karmelieten. Ze woont in het Karmelklooster in Boxmeer. 

'Ik heb vroeger nooit gedacht dat ik in het klooster zou gaan. Ik ben katholiek opgevoed, maar rond mijn twintigste is het geloof van mij afgegleden. Ik heb allerlei verschillende dingen gedaan in mijn leven, zo heb ik gewerkt als maatschappelijk werkster en ook nog een aantal jaren bij een katholieke vrouwenbeweging. Op een dag kreeg ik een folder van de Karmel in mijn handen gedrukt, daarop stond dat ‘God op zoek was naar mij’. Dat was een eyeopener. Toen ben ik een opleiding geestelijke begeleiding gaan doen aan het Titus Brandsma Instituut en zo heb ik de Karmel echt leren kennen. 

 

'Het kloosterleven is heel gewoon'

Hettie Berflo

Verliefd op de Karmel

'Ik heb niet naar andere ordes gekeken, ik werd verliefd op de Karmel. En als je verliefd bent ga je ook niet bedenken of iemand anders misschien nog leuker is. Ik heb in mijn leven periodes van ontheemdheid gekend en juist dát is een aspect van de spiritualiteit van de Karmel, het niet-weten. Daarom voelde ik me daar thuis. God voert je mee en je komt alleen tot rust als je je overgeeft aan het onbekende wat God is. Dat lege midden, dat trok mij.'

'De dagen zijn heel erg wisselend, maar we hebben wel een vast gebedsritme. We bidden om 8:00 uur, om 12:00 uur en om 19.00 uur. Tussendoor doe ik wat er gedaan moet worden. Ik ga bijvoorbeeld naar Nijmegen voor vergaderingen van de orde, ik doe huishoudelijk werk en ik schrijf. Ik ben voorzitter van de Stichting Vrienden van Titus Brandsma, dus daar ben ik ook veel mee bezig.'

Het kloosterleven daagt je uit

'Het kloosterleven is, als je ervoor kiest, heel gewoon. Andere mensen hebben er misschien romantische ideeën bij. Maar het is een gewoon leven met langzaam een steeds diepere gerichtheid op God. Dat zorgt ervoor dat het leven soms moeilijker wordt en soms makkerijker. Leven in de navolging van Christus is een leven dat je uitdaagt én je veel geeft.'

De kloostercast, vanaf maandag 2 oktober iedere werkdag te beluisteren via KRO-NCRV, Spotify en jouw favoriete podcastapp