Bethlehem is zowel in het Oude als Nieuwe Testament een belangrijke plaats. Koning David kwam er vandaan en Jezus Christus werd er geboren.

Juda
In de Bijbel is sprake van twee plaatsen die Bethlehem heten. Het ene ligt in het gebied Zebulon en het andere in Juda. Het Bethlehem in Juda is de voornaamste.

Moslims
De huidige stad ligt op de Westelijke Jordaanoever in Palestina, ongeveer 8 kilometer ten zuiden van Jeruzalem. De meerderheid van de ongeveer 25.000 inwoners is moslim. De burgemeester moet volgens het gemeentestatuut echter een christen zijn.

Lachmu
De naam Bethlehem is afkomstig van het Hebreeuwse beth (huis) en lehem. Het laatste woord kan 'brood' betekenen. Waarschijnlijk is het een verbastering van de godheid Lachmu, die in pre-Israëlitische tijden in Bethlehem aanbeden zou zijn.

David
Bijbelse figuren als Boaz en Ruth woonden in Bethlehem, evenals hun zonen Obed en hun kleinzoon Jesse. De laatste was de vader van David, die in Bethlehem door de profeet Samuël tot koning van Israël werd gezalfd (1 Sam.16).

Messias
Vanwege David heeft Bethlehem in de Heilige Schrift een messianistische betekenis. De Messias, volgens de profetieën een afstammeling van David, moest dus in Bethlehem geboren worden, zegt de profeet Micha:

U, Bethlehem in Efrata, al bent u klein onder Juda's stammen, toch zal er, zeg Ik, iemand uit u voortkomen die over Israël gaat heersen. In het verre verleden ligt zijn oorsprong, in lang vervlogen dagen' (Mich.5,1).

Voerbak
Volgens het Matteüs-evangelie werd Jezus in Bethlehem geboren. Het Lucas-evangelie zegt dat Maria en Jozef, een afstammeling van David, vanuit Nazareth in Galilea naar Bethlehem reisden vanwege een volkstelling. Omdat er voor hen 'geen plaats in de herberg' was, beviel Maria buiten de stad en legde haar kind in een voerbak.