De Rooms-Katholieke Kerk bestaat niet alleen uit kerken van de Latijnse Ritus maar ook uit die van diverse oosterse riten.

Geünieerd
Een aantal oosterse kerkgenootschappen zijn, zoals dat heet, met Rome geünieerd. Dat betekent dat zij zich onder het gezag van de Paus van Rome hebben gesteld. Zij blijven echter oosters: binnen de Rooms-Katholieke Kerk behouden zij een eigen zelfstandigheid, hun oosterse kerkelijke structuur en eredienst. Ze worden geleid door een patriarch, metropoliet, grootaartsbisschop of exarch. 

Codex
Hun positie binnen de Universele Kerk is geregeld in het in 1990 door paus Johannes Paulus II gepromulgeerde Wetboek van Canones van de Oosterse Kerken (Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium).

Het betreft de volgende kerken: