Pascha, het Joodse pasen, is het lentefeest waarmee de Joden de uittocht uit Egypte en daarmee de bevrijding van slavernij herdenken. Het is tevens de aanduiding voor het paaslam dat tijdens dit feest werd geslacht.

Zie verder het uitgebreide artikel Pesach