Jacobine Geel voert een goed gesprek over de Bijbel. Armoede, rijkdom, elite, volk en discriminatie. Het zijn thema's die het nieuws beheersen, maar ook in de Bijbel veel aandacht krijgen. In deze aflevering: de kloof in de samenleving. 

Wat hebben de teksten van toen de mens van nu te bieden? Verrassend veel, zo laten toonaangevende wetenschappers zien. Armoede, rijkdom, elite, volk en discriminatie. Het zijn thema's die het nieuws beheersen, maar ook in de Bijbel veel aandacht krijgen. Mechteld Jansen, Kirsten van der Ham en Erik Borgman laten er hun licht over schijnen. 

Jacobine Geel
Mechteld Jansen

Mechteld Jansen is al een tijdje bezorgd over een groeiende kloof. 'Mensen gaan in verschillende woonwijken wonen en kijken niet meer over elkaars schouder heen', vertelt ze. Dat is daarentegen niet de bedoeling van God. 'God verzamelt mensen uit alle groepen en gaat daarbij voorbij aan alle kloven. Iedereen die erbij wil horen, kan erbij horen.' 

Als je arm bent, mag je ook bestaan

Erik Borgman

De kloof tussen arm en rijk wordt ook steeds groter. Steeds meer mensen leven onder de armoedegrens. Volgens Erik Borgman maken wij in de huidige samenleving mensen arm en worden daarom anderen rijk. 'Mensen hebben rechten: niet omdat ze iets kunnen, maar omdat ze bestaan', vertelt hij. 'We leven allemaal van genade: zowel arm als rijk.' 

Erik Borgman
Kirsten van der Ham

Kirsten van der Ham schreef een stuk over discriminatie. Racisme en discriminatie zijn onderwerpen die met de Bijbel in de hand gerechtvaardigd zijn. De verhalen uit de Bijbel helpen om discriminatie, zowel vroeger als nu, te begrijpen. 'Je kan ook met een kritische blik naar verhalen kijken en daar ook van te leren', vertelt ze. 'Ik spreek mensen die te maken hebben met discriminatie en naar de Bijbel keren. Ze herkennen zich in verhalen.' 

Bekijk hier deze aflevering