Pope Francis talks with Cardinal Marc Ouellet of Canada (R) during a Symposium on priesthood in the Paul VI hall at the Vatican on February 17, 2022. Tiziana FABI / AFP

Rome, 15 maart 2023 - Curiekardinaal Marc Ouellet heeft opnieuw kritiek geuit op de ‘Synodale Weg’ van de Katholieke Kerk in Duitsland. In een vandaag gepubliceerd interview met de Spaanse website Religión Digital zegt de emeritus prefect van het Dicasterie voor de Bisschoppen dat het hervormingsproject methodologische tekortkomingen vertoonde.

“Een deel van de methode bestond erin de mening van de leken gelijk te stellen met die van de bisschoppen bij democratisch genomen beslissingen”, zei de kardinaal. Dat komt volgens hem niet overeen met de katholieke ecclesiologie (‘leer over de Kerk’).

Afgelopen weekend werd de vijfde en laatste plenaire sessie van de ‘Synodale Weg’ in Frankfurt afgesloten.

Synodale Weg omarmt genderideologie  (12 maart 2023)

Ouellet gaat er echter niet van uit dat het Duitse hervormingsproces zou kunnen leiden tot een schisma. “Ik geloof in de redelijkheid van de bisschoppen dat zij op den duur een radicalisering zullen vermijden die Duitsland van de universele Kerk zou vervreemden”, zei de Canadese prelaat.

De afgelopen maanden had hij zich al meermaals kritisch uitgelaten over de Duitse hervormingsinspanningen en gewaarschuwd voor een schisma.

Paus Franciscus aanvaarde eind januari het leeftijdsgebonden ontslag van de 78-jarige als prefect van het Dicasterie voor de Bisschoppen, de opvolger van de Congregatie voor de Bisschoppen. Ouellet was daarvan vanaf sinds 2010 het hoofd. Het departement dat onder meer gaat over bisschopsbenoemingen wordt nu geleid door de Amerikaanse aartsbisschop Robert Francis Prevost.