Boeddhistisch geestelijk verzorger Monique Rietveld is te gast in De verwondering.

Monique Rietveld geeft landelijk leiding aan de boeddhistisch geestelijk verzorgers in gevangenissen. Als geestelijk verzorger is ze altijd bezig geweest om goed te luisteren naar de verhalen van mensen die hun straf uitzitten waarbij ze ook probeerde gedetineerden vrijheid en ruimte in zichzelf te laten vinden door hun te leren mediteren.

Monique Rietveld
Annemiek Schrijver

Rietveld heeft zelf ervaren dat het leven niet altijd maakbaar is. Als jonge studente psychologie had ze het idee dat ze wel zo’n beetje wist hoe de wereld in elkaar zat. Haar geloof in eigen kunnen was groot: als ze maar hard genoeg haar best deed was alles mogelijk. Toen haar tweede kind het Syndroom van Down bleek te hebben werd ze gedwongen de controle los te laten. Op het moment dat de nood te hoog werd, zocht ze haar toevlucht in het boeddhisme. Haar meditatie-kussen werd de vluchtheuvel waar ze weer vaste grond onder zich voelde. Maar pas toen een Grieks-orthodoxe priester haar zoon in haar armen legde heeft ze ervaren wat overgave betekent.

Bekijk hier deze aflevering

De inspiratietekst van Monique Rietveld

Stel dat je alle houvast verliest
de grond onder je voeten verdwijnt,
één gedachte aan Kuan Yin,
en je bent als de zon in het oneindige heelal.
Hoe talloos de levende wezens ook zijn, ik beloof ze te bevrijden.

[…]

Als alles je ontnomen wordt,
en innerlijke verscheurdheid onvermijdelijk is,
één gedachte aan Kuan Yin’s reddende kracht,
en mededogen keert alles ten goede.
Hoe talloos de levende wezens ook zijn, ik beloof ze te bevrijden.

[…]

Roep haar aan, en twijfel niet !
Kuan Shih Yin, een klank die zuiver is en heilig !
Zij die geheel door doodsangst zijn bevangen
Zullen altijd door haar gedragen worden.

[…]

Temidden van alle angst en verschrikking
zal Kuan Yin ons onbevreesdheid schenken.
Zij is altijd bereid te luisteren naar het roepen om hulp,
van hoever die roep ook mag komen.

Sutra van Kuan Shih Yin (fragment, uit de Lotus sutra)