SP en D66 stellen schriftelijke Kamervragen naar aanleiding van de uitzending van Pointer over gehoorschade begin februari 2024. Daarin wordt duidelijk dat het geluid tijdens gymlessen te hard is en vaak boven de wettelijke veilige geluidsnorm van 80 dB uitkomt.

Gymleraren klagen al jaren over slechte akoestiek in gymzalen. Toch wordt er te weinig gedaan om dit te verbeteren, stellen onder meer de Koninklijke Vakvereniging Lichamelijke Opvoeding (KVLO) en de PO-Raad in de uitzending van Pointer. De school is weliswaar als werkgever verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving van de docent, maar de gemeente vaak eigenaar is van de gymzaal. En zij hebben in veel gevallen geen geld voor het vernieuwen en renoveren van de gymzalen.

SP en D66 stellen daarover schriftelijke Kamervragen aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zo wil SP-Kamerlid Bart van Kent weten hoeveel controles er door de Nederlandse Arbeidsinspectie zijn uitgevoerd in gymzalen en zwembaden en hoeveel overtredingen er zijn geconstateerd. Ook wil hij weten wat de minister gaat doen om ervoor te zorgen dat de geluidsnormen strikter nageleefd worden. Ook D66-Kamerlid Jan Paternotte wil van de minister weten hoeveel gymzalen niet voldoen aan de geluidsnormen. Hij roept de minister op deze problemen met onderwijshuisvesting snel aan te pakken.