Op zaterdag 11 februari vond in Hilversum de vijfde Inspiratiedag plaats, georganiseerd door KRO-NCRV, Kansfonds, Actioma en Huis van Dominicus. Deze Inspiratiedag is bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in het diaconale werk (het maatschappelijke werk van de kerk) en zich inzetten voor een ander. Ruim honderd aanwezigen ontmoetten elkaar hier en werden geïnspireerd door bijzondere en mooie voorbeelden van diaconaal werk in Nederland. Ook werd de Kans Inspiratieprijs uitgereikt, een initiatief van Kansfonds.

Aandacht voor mensen in de periferie
Winnaar van de Kans Inspiratieprijs werd Sant‘Egidio Apeldoorn. Hier wordt met veel vrijwilligers aandacht gegeven aan vluchtelingen, dak- en thuislozen, ouderen, kinderen en de vrede. Voorbeelden zijn de generatietuin, de kledingbank, de boekenbank, het daklozenrestaurant De Franciscustafel en het straatteam dat met de bakfiets de wijken inrijdt om soep, brood, koffie en chocomel te brengen naar mensen in de periferie. In het levensbeschouwelijke programma Het geloofsgesprek van KRO-NCRV is aandacht besteed aan de voor de Kans Inspiratieprijs genomineerde diaconale initiatieven.