Kardinaal Pietro Parolin

Rome, 14 maart 2023Kardinaal Pietro Parolin, de staatssecretaris van de Heilige Stoel, vindt dat er nodig een dialoog met de katholieke bisschoppen van Duitsland moet worden gevoerd na een recente stemming ten gunste van de zegening van verbintenissen tussen personen van hetzelfde geslacht. “Een lokale, particuliere kerk kan niet zo'n besluit nemen waarbij de discipline van de universele kerk in het geding is”, zei de ‘tweede man van het Vaticaan’ gisteren bij een boekpresentatie op de redactie van het jezuïetentijdschrift La Civiltà Cattolica, meldt Crux Now.

“Er moet zeker een discussie komen met Rome en de rest van de Kerken in de wereld ... om duidelijk te maken welke beslissingen moeten worden genomen”, zei Parolin.

Afgelopen weekend sloot de invloedrijke en rijke Duitse Kerk haar controversiële ‘Synodale Weg’ af. Dit meerjarig hervormingsproject dat in 2019 van start ging en bedoeld was om leken een sterkere stem te geven na de verwoestende crisis die het seksueel misbruik door geestelijken had veroorzaakt.

Synodale Weg omarmt genderideologie  (12 maart 2023)

De vijfde en laatste vergadering, gehouden in Frankfurt am Main, bracht meer dan 200 vertegenwoordigers van het katholieke leven in Duitsland bijeen, die met een overweldigende meerderheid voor de zegeningen voor mensen van hetzelfde geslacht stemden, maar de startdatum uitstelden tot maart 2026.

Hoewel deze zegeningen al praktijk zijn in veel parochies in Duitsland, zijn ze formeel verboden door de Katholieke Kerk, een standpunt dat het Vaticaan in 2021 herhaalde toen de Congregatie voor de Geloofsleer een verklaring uitvaardigde tegen dergelijke zegeningen op grond van het feit dat God “geen zonde kan zegenen” en dat het “ongeoorloofd” zou zijn voor een priester om enige legitimiteit te verlenen aan verbintenissen tussen personen van hetzelfde geslacht.

Ondanks het standpunt van het Vaticaan stemden 176 deelnemers aan de afsluitende synodevergadering in Duitsland voor de zegeningen. Veertien deelnemers stemden tegen en twaalf onthielden zich, maar de vereiste tweederdemeerderheid werd toch bereikt. De deelnemers stemden ook voor het aanbieden van de communie aan gescheiden en hertrouwde paren zonder nietigverklaring, en zij drongen er bij paus Franciscus op aan de celibaatsplicht voor priesters te heroverwegen.

Parolin verwees gisteren naar de verklaring van de Congregatie voor de Geloofsleer uit 2021 en zei dat “dit het standpunt van Rome is” en dat de stemming van de Duitse bisschoppen moet worden ingepast in de bredere bisschoppensynode van paus Franciscus over synodaliteit, die soortgelijke thema's aansnijdt en in 2024 zal worden afgesloten.

Rome zegt nee tegen zegening van homorelaties  (15 maart 2021)

Paus Franciscus suggereerde meermaals dat hij niet gediend was van de Synodale Weg; hij noemde dit Duitse project op een gegeven moment “zeer, zeer ideologisch” en iets wat is “gemaakt door de elites”.

Parolin verwerpt echter het idee dat de Duitse stemming een daad van rebellie was door te zeggen: “Laten we niet over rebellie praten. In de Kerk zijn er altijd spanningen en verschillende standpunten geweest.”

Wat homozegeningen betreft, lijkt er sprake te zijn van een dubbele boodschap uit Rome. In september 2022 besloten de bisschoppen van België dat katholieke homostellen die een kerkelijke zegening over hun liefdesrelatie wensen, deze kunnen krijgen. Volgens bisschop Johan Bonny van Antwerpen zou de paus dit Belgische besluit hebben gedoogd.