Door een hartstilstand kwam het leven van journalist Fokke Obbema op de kop te staan. Zijn ervaring was onbevattelijk: Wat stelt dit bestaan voor als het van het ene op het andere moment afgelopen kan zijn? 

‘In 2017 ging ik plotseling even dood’ is de eerste zin van het verhaal dat Volkskrant-journalist Fokke Obbema schreef na zijn hartstilstand.

Er was bij Obbema een groot verlangen om terug te gaan naar hoe het was maar dat lukte hem niet. Daarvoor was het te groot en te onbevattelijk: Wat stelt dit bestaan voor als het zo kwetsbaar is en het van het ene op het andere moment afgelopen kan zijn? Hij bleek nergens veilig te zijn want in de veiligste situatie, zijn eigen bed, werd hij door de dood bezocht.

Het stuk in de Volkskrant riep veel reacties op en het jaar erna besteedde hij aan een zoektocht naar de zin van ons kwetsbare leven. Hij sprak met mensen van wie hij dacht dat ze met antwoorden zouden kunnen komen, en de bundeling van deze interviews is onlangs verschenen onder de titel De zin van het leven.

In De verwondering podcast vertelt hij dat eenduidige antwoorden er niet blijken te zijn, maar hij heeft inzichten gekregen die hun waarde hebben behouden.

Het doet pikant aan dat de Volkskrant met Obbema’s eigen verhaal en zijn interviews zingeving heeft (her)ontdekt. Fokke Obbema: ‘Kennelijk moet er iets met een Volkskrantredacteur zélf gebeuren voordat er een knop om gaat. Alles wat met zingeving te maken heeft is heel lang gewoon genegeerd. Het is goed dat de krant er nu aandacht aan besteedt en het is heel slecht dat de krant dat zolang niet heeft gedaan: De bodem was gortdroog, het water is er over heen gegaan en de planten bloeien wel!’ 

Niks missen van De verwondering?

Schrijf je dan in voor de KRO-NCRV inspiratienieuwsbrief

Annemiek Schrijver