Rechtstreekse eucharistieviering vanuit de St. Franciscusbasiliek in Bolsward. Celebrant: pastoor Arjen Bultsma

Lezingen:
Handelingen 8, 5-8.14-17
1 Petrus 3, 15-18
Johannes 14, 15-21

Muzikale ondersteuning:
Cantus Deo o.l.v. Erwin de Ruijter
Orgel: Boudien Janssen - Terbraak
Fluit: Jennifer ter Beke

Vaste gezangen:
Paus Gregoriusmis - Kees Schoonenbeek