Rechtstreekse eucharistieviering op de 25e Zondag door het jaar (a) vanuit de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk in Bergen op zoom. Celebrant: pastoor Paul Verbeek.

Muzikale ondersteuning:
Kerkkoor Onze Lieve Vrouw van Lourdes o.l.v. dirigent Gunita Kronberga
Organist: Hans Dogge

Lezingen:
Jesaja 55, 6-9
Filippenzen 1, 20c-24.27a
Matteüs 20, 1-16a

Vaste gezangen:
Holy Mass - The Prince of Peace - L. Webber