Rechtstreekste eucharistieviering op de Vijfde zondag van de Veertigdagentijd vanuit de Sint Agathakerk te Lisse. Celebrant: Bouke Bosma

Muzikale ondersteuning:
Canticum Novum o.l.v. Fabian Haggenburg
Organist: Johan Akerboom

Lezingen:
Ezechiël 37, 12-14
Romeinen 8, 8-11

Johannes 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45

Vaste gezangen:
Missa in tempore Adventus et quadragesimae - M. Haydn