Het synodaal proces heeft veel mensen in Nederland in beweging gebracht. De hulpbisschop van aartsbisdom Utrecht, Ted Hoogenboom, nam namens de Nederlandse bisschoppen deel aan de synode in Rome. Alles stond in het teken van luisteren, zonder oordeel, aan ronde tafels, ook en juist naar vrouwen. Daarover vertelt de bevlogen herder in het geloofsgesprek, opgenomen tijdens de synode op het pleintje voor de Kerk der Friezen.

Zondag, 3 december 2023
09.45 uur @NPO2 @KRO-NCRV

Bekijk hier de uitzending

Geloofsgesprek