Zondag 20 december 2020 - 09.45 uur op NPO2

De bisschop van Breda, mgr. Jan Liesen is een pleitbezorger van de missionaire parochie. Als er ooit een tijd is om als kerk naar buiten te treden, dan is het in deze coronacrisis. Want de mensen hebben vragen en twijfels, er is onzekerheid. Als de bisschop van Breda de vierde kaars van de Adventskrans ontsteekt, brengt hij de geborgenheid van Kerstmis weer wat dichterbij en zal hij de mensen in het land troosten met een hoopvol woord, zoals hij dat als geen ander kan.

Het uitgezonden interview bedraagt 15 minuten. Het gehele interview van 23 minuten is terug te zien via de site van bisdom Breda.