Het is vastentijd, de tijd van versobering ter voorbereiding van het Paasfeest. Verschillende kloosterlingen geven in deze periode antwoord op de vraag: Hoe vast je? 
Thomas Quartier is benedictijner-monnik in de Abdij Keizersberg in Leuven en hoogleraar theologie in Nijmegen. Hij leidt een druk bestaan en vasten betekent voor hem minder doen. 

Luisteren via:

Spotify | iTunes | Google Podcasts