Broeder Alberic, abt van het Klooster Schiermonnikoog vertelt zíjn verhaal.

Moge God voltooien wat God in je begonnen is. Dit gebed klinkt bij de monnikswijding. Een gebed dat voor een ieder van betekenis kan zijn op z’n levensweg: God is in ieder van ons iets begonnen en dat zal God ook in ieder van ons voltooien.